Międzyobszarowiec w Toruniu – poradnik dla studentów pierwszego roku

Treść poniższego poradnika jest wynikiem doświadczeń aktualnej studentki II roku MISH-S na UMK. Niektóre kwestie nie były jej znane na początku studiowania, o inne (vide: indywidualne) została w pewnym momencie przez kogoś zapytana.

Co to jest MISH-S: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne?

 • Międzyobszarowe: ideą kierunku jest łączenie kilku różnych dziedzin, np. socjologia-polonistyka-historia, filozofia-kulturoznawstwo-archeologia, bałkanistyka-politologia-etnologia, im bardziej połączenie jest abstrakcyjne (stosunki międzynarodowe i historia sztuki?) tym bardziej MISH-owe.
 • Indywidualne: student ma indywidualny program studiów. Tworzy go sam, chyba że mu nie pozwoli jego tutor; na zajęcia uczęszcza wraz z innymi studiami – „indywidualny” nie oznacza „antyspołeczny”.
 • Studia: tylko z nazwy. W rzeczywistości MISH-S to tryb studiów, który w przeciwieństwie do IOS ma status makrokierunku – nie zostały nawet utworzone żadne przedmioty tylko dla międzyobszarowców, prócz grupy BHP i kursu bibliotecznego, które i tak zalicza się zdalnie.
 • Humanistyczno: pierwszy obszar. Student może i nawet musi realizować przedmioty humanistyczne z humanistycznych kierunków – o czym później. 
 • Społeczne:  drugi obszar. To samo, co wyżej, tylko inny przymiotnik. O czym później.

Dla kogo jest MISH-S?

Cytat ze strony internetowej:

Studia zostały uruchomione z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych, aktywnych, a zarazem gotowych wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego studiowania, za własne decyzje. Dobrymi kandydatami na MISH-S są osoby, które nie widzą możliwości zaspokojenia swej ciekawości poznawczej w ramach jednego tradycyjnego kierunku studiów, ale też takie, które nie chcą zbyt wcześnie dokonywać ostatecznego wyboru kierunku kształcenia.

W rzeczywistości na MISH-S najczęściej spotyka się ludzi, którzy:

 • nie wiedzą, co chcą robić w życiu,
 • planują karierę naukową,
 • bardzo chcą studiować dziennikarstwo, anglistykę lub inny popularny kierunek, ale nie zostali na niego przyjęci,
 • chcą ukończyć dwa kierunki w ciągu trzech lat – na UMK nie można zacząć w jednym roku dwóch kierunków na tym samym stopniu.

Co można studiować na MISH-S?

Lista wydziałów – wszystkie kierunki, które są na nich prowadzone, nawet jeśli strona internetowa mówi inaczej, chyba że kierownik katedry/zakładu uważa, że nie ma podpisanej umowy (wtedy trzeba zapytać opiekuna roku, czy to prawda):

 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Nauk Historycznych
 • Wydział Humanistyczny (to nasz!)
 • Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Co robić, gdy nie ma podpisanej umowy z kierunkiem, który jest na którymś z wymienionych poniżej wydziałówKLIK.

Obowiązki Międzyobszarowca

Międzyobszarowiec musi:

 • Posiadać tutora.
 • Dwa razy w roku składać do dziekanatu ZPS.
 • Zrealizować jedno minimum programowe.
 • Zrealizować przedmioty za minimum 60 punktów ECTS w ciągu roku.
 • Realizować przedmioty z obu obszarów. Minimum programowe z jednego i zajęcia, które łącznie mają 30 punktów ECTS do końca drugiego roku z drugiego.
 • Zdać BHP na pierwszym roku.
 • Zaliczyć w-f na drugim roku (dwa semestry – 2 punkty ECTS).
 • Zaliczyć jeden wykład ogólnouniwersytecki na pierwszym lub drugim roku – za 2 punkty ECTS. 
 • Zdać egzamin z języka obcego do końca trzeciego roku.
 • Przenieść się na inny wydział lub zostać na swoim na trzecim roku poprzez napisanie odpowiedniego podania, o czym za kilka miesięcy, gdy autorka napisze własne.

Prawa Międzyobszarowca

Międzyobszarowiec może:

 • Zapisać się na tyle przedmiotów, na ile chce, o ile da się to zmieścić. Student potrafi być w trzech miejscach jednocześnie i przemieszczać się z jednego końca miasta na drugi w ciągu 15 minut. 
 • Zrobić więcej niż jedno minimum programowe – dokładniej dwa.
 • Korzystać ze stypendiów, nagród i wyróżnień na takich samych zasadach, jak studenci innych kierunków.
 • Wybrać grupy zajęciowe, chyba że prowadzący zajęcia twierdzi inaczej. 
 • Zaliczać przedmioty, które sam wybierze, o ile tutor nie zaprotestuje. 
 • Skorzystać z programów MOST i ERASMUS+, o czym napiszę w innej notce.
 • Studiować na pierwszym stopniu więcej niż trzy lata (bez powtarzania roku), o czym napiszę pod koniec drugiego roku studiów.

Mój tutor – czyli kto?

Tutor to inaczej opiekun naukowy. Doktor, doktor habilitowany lub profesor. Rola tutora:

 • doradztwo – to osoba, której międzyobszarowiec może się poradzić, gdy nie wie, czy dobrze robi, na przykład, gdy ma wątpliwości odnośnie przedmiotów,
 • składanie podpisów na ZPS-ie – często jego główna funkcja.

Tutora każdy student sam wybiera i sam znajduje, czyli przeprowadza polowanie na tutora.

Metody są różne – jedni przeszukują strony internetowe wydziałów i idą do najlepszego kandydata, drudzy biorą kogoś, z kim mają zajęcia, inni łapią pierwszego, który się natrafi. Tutora należy wybrać w ciągu pierwszych kilku tygodni – jego podpis musi się znaleć na ZPS-ie!

Odradzam proszenie o tutorstwo p. Kierownika MISH-S (jego zainteresowanie funkcją jest nikłe) oraz p. Opiekuna Roku (i tak ma za dużo obowiązków).

Ogólny przebieg polowania na tutora:

 1. Znalezienie ofiary. Doktora, doktora habilitowanego lub profesora.
 2. Upolowanie ofiary. Wizyta z wyjaśnieniem kim się jest, co się studiuje i zapytaniem: „Czy zostanie pan/pani moim tutorem/tutorką?”
 3. Zdobycie trofeum. Po uzyskaniu zgody – wpisanie jego/jej nazwiska na ZPS-ie.

Rady:

 • dobrze jest wybrać sobie osobę choć trochę związaną z kierunkiem,
 • niech to będzie ktoś, kto wie, czym jest MISH-S – przedstawiciele rady programowej nie muszą tego wiedzieć,
 • przydatny tutor to ten, który jest łatwo dostępny,
 • lepiej unikać pracowników mających opinię nieprzyjemnych i nieprzyjaznych.

ZPS – zatwierdzony program studiów

ZPS – dwie kartki papieru formatu A4, które student otrzymuje w dziekanacie. Jedna to wydruk z systemu USOS, druga – tabelka o podobnej treści, którą należy odręcznie wypełnić. Prócz danych studenta zawiera spis przedmiotów i kierunków (w tym: przynależność do obszaru), na które zapisał się międzyobszarowiec oraz podpisy tutora i kierownika kierunku.

Instrukcja do ZPS-u:

 1. Zapisz się na przedmioty.
 2. Idź do dziekanatu.
 3. Poproś Panią z Dziekanatu o wydrukowanie ZPS-u.
 4. Złap swojego tutora i poproś go o podpis na obu kartkach.
 5. Złap kierownika kierunku, prof. Mirosława Żelaznego z Wydziału Filozofii UMK i poproś go o podpis na obu kartkach.
 6. Podpisz się na obu kartkach.
 7. Idź do dziekanatu i oddaj ZPS.
 8. Czynność tę wykonaj do 31 października oraz ponów ją do 31 marca. Powtarzaj co roku, aż każą Ci przestać.

Jeśli z powodu nagłej zmiany planu (na przykład na Wydziale Filologicznym UMK) coś zacznie się nie zgadzać, można złożyć aneks do programu studiów. Procedura jest ta sama, tylko zamiast zapisać się na przedmioty, trzeba się z nich wypisać. Aneks składa się do 15 listopada lub 15 kwietnia. 

Czym jest minimum programowe?

Wielką korzyścią wynikającą ze studiowania na MISH-S jest minimum programowe, czyli program studiów pomniejszony o nieważne przedmioty. Międzyobszarowiec musi je zrealizować, aby mieć szansę na zdobycie dyplomu. Ważne, że student ma ocenę z przedmiotu, nieistotne, kiedy ją dostał, czyli przedmioty można zaliczać, na którym roku ma się ochotę. Przedmiot z trzeciego roku socjologii zaliczyłam na pierwszym roku, bo MISH-S tak może.

Na stronie internetowej kierunku jest wykaz minimów programowych. Z reguły – im młodsze, tym większe prawdopodobieństwo, że jest ono aktualnie. Jeśli nie ma tam któregoś, na przykład z pracy socjalnej na WNP, to należy odwiedzić Panią z Dziekanatu i ją o to zapytać. W przypadku kierunku pedagogika minimum programowe to cały program studiów. Dla porównania socjologia dla MISH-S jest uboższa o wszystkie fakultety i część przedmiotów z kanonu, jak historia filozofii i technologia pracy umysłowej – z której jednakże nie radzę rezygnować, gdyż naprawdę przygotowuje do studiowania socjologii.

Punkty ECTS

Czym są, przeczytacie tutaj.

Na MISH-S student musi ich zrealizować 180 w ciągu trzech lat, ale może więcej, gdyż ma nieograniczoną pulę do wykorzystania. W ciągu roku ma obowiązek zebrania 60. Nieważne, ile uzyska w pierwszym semestrze – niech tylko suma ECTS-ów z obu semestrów będzie równa lub większa liczbie 60.

Międzyobszarowiec musi realizować przedmioty zarówno humanistyczne, jak i społeczne. Dlatego też w ciągu dwóch pierwszych lat musi mieć co najmniej 30 ECTS z obszaru, do którego nie należy jego minimum programowe. Najłatwiej wyjaśnić to na przykładzie.

Student w ramach kierunku realizuje filozofię. Filozofia jest kierunkiem humanistycznym. Aby spełnić wymóg drugiego obszaru, musi zapisać się na przedmioty społeczne, na przykład na sztukę negocjacji (politologia), socjologię religii (socjologia), psychopedagogikę (pedagogika specjalna). Przedmioty ewidentnie nienależące do nauk humanistycznych i społecznych (można takie znaleźć na przykład na kognitywistyce – programowanie I i pedagogice specjalnej – pierwsza pomoc przedmedyczna lub na socjologii – praktyki studenckie) są przypisywane do takich obszarów, jakie student chce.  

Przynależność przedmiotów do obszarów czasem jest podana w minimach programowych i programach studiów. Jeśli nie ma – trzeba kierować się logiką lub zapytać tutora, kierownika kierunku, Panią z Dziekanatu albo opiekuna roku – profesora Adama Grzelińskiego.

Przedmioty obowiązkowe na MISH-S

 • BHP: test znajduje się na platformie Moodle. Zapisać trzeba się wcześniej – w zeszłym roku termin upływał 17 listopada.  Zrobić trzeba do końca stycznia. Są dwa podejścia. W przypadku niezaliczenia, student musi udać się do Działu Szkoleń BHP przy ulicy Reja 25 (gdzieś przy DS 12).
 • W-F: obowiązkowo na drugim roku, rejestracja przez system USOS. Schorowani studenci zapisują się na komisję lekarską i uszczęszczają na wykład o zdrowiu kończący się egzaminem, aby mieć punkty. Międzyobszarowiec chodzi przez oba semestry. Nie musi wybierać tej samej dyscypliny – rejestracja zimowa odbywa się we wrześniu, letnia w połowie lutego.
 • Wykład ogólnouniwersytecki: obojętnie co, byle za minimum 2 punkty ECTS, obojętnie na czym. Na pierwszym lub drugim roku. Rejestracja przez USOS lub bezpośrednio u wykładowców.
 • Język obcy: trzeba zaliczyć egzamin z języka obcego do końca trzeciego roku. Może to być lektorat. Międzyobszarowcy na filologiach obcych są z niego zwolnieni, jako język obcy zaliczają przedmiot zwany praktyczną nauką języka X (X – język filologii). Lektorat można wziąć na trzecim roku. Albo zamienić go sobie na PNJX.

Integracja na MISH-S

Co roku dla studentów MISH-S i filozofii jest organizowany na przełomie września i października trzydniowy darmowy wyjazd do ośrodka UMK w Bachotku. Studenci dowiadują się o nim miesiąc wcześniej, odbierając telefon z zaproszeniem. Podczas wyjazdu studenci mogą zapytać profesora Grzelińskiego, profesora Żelaznego oraz kilku innych pracowników naukowych UMK o co tylko chcą. Organizacja jest dość luźna, są przygotowane pokazy filmów, prelekcje i inne atrakcje, ale obecność na nich nie jest obowiązkowa (choć warto być). W zeszłym roku było też ognisko. Do Bachotka mogą też pojechać starsi studenci – ponoszony przez nich koszt to około 150 zł.

Układanie planu zajęć i rejestracja na zajęcia

Plan zajęć student układa sam na początku października. Zapisuje się poprzez system USOS, chyba że nie ma dostępu do rekrutacji – wtedy idzie do dziekanatu kierunku, na którym jest prowadzony dany przedmiot i prosi o zapisanie. Niektóre Panie z Dziekanatu mogą zażądać podania o zapisanie lub odesłać do Pani od USOS-a. Student musi się im podporządkować.


Zobacz też: Międzyobszarowiec i jego plan zajęć – poradnik dotyczący układania planu zajęć na MISH-S.


Dlaczego nie warto zaglądać na stronę internetową MISH-S?

Z prostego powodu – 80% informacji tam zawartych jest już nieaktualna. Jedyne przydatne rzeczy, które tam można znaleźć to minima programowedokumenty do pobrania i Rada Programowa. Jednakże w każdej z tych zakładek można znaleźć błędne i zbędne informacje. Warto natomiast często sprawdzać pocztę USOS. To właśnie za jej pośrednictwem są przekazywane terminy do kiedy i co trzeba zrobić oraz jakie zaszły zmiany.

Przydatne informacje 

 • MISH-S jest kierunkiem na Wydziale Humanistycznym.
 • Dziekanat MISH-S jest nieczynny w piątki. Czynny jest w godzinach 9:00-12:00, ale lepiej pozostawić półgodzinny margines błędu.
 • Dziekanat znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie. Pani od USOS-a na Wydziale Humanitycznym urzęduje w piwnicy, do której wchodzi się przez ten sam korytarz, w którym jest dziekanat.
 • Jeśli czegoś nie wiesz – idź do dziekanatu. Szybciej uzyskasz informację niż pisząc maila do któregoś z profesorów. 

Bibliografia:

Idea MISH, dostępny: http://www.mish.umk.pl/index.php?lang=_pl&m=page&pg_id=11 [dostęp: 25.07.2015]

Zasady studiowania na MISH, dostępny: http://www.mish.umk.pl/index.php?lang=_pl&m=mapa&id=23

Reklamy

3 uwagi do wpisu “Międzyobszarowiec w Toruniu – poradnik dla studentów pierwszego roku

 1. Pingback: O blogu | C'era una prospettiva

 2. Pingback: Komplikacje na MISH-S. Co robić, gdy mówią, że nie można? | C'era una prospettiva

 3. Pingback: MISH-S kontra USOS | C'era una prospettiva

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s