MISH-S kontra USOS

Post stanowi omówienie  USOS-a, a dokładniej tych funkcji, z którymi spotyka się przeciętny student międzyobszarowy. Począwszy od zalogowania, skończywszy na wypełnianiu dokumentacji. 

Podstawowe informacje

 1. Rejestracja i logowanie

W połowie września, po otrzymaniu listu oznajmującego przyjęcie na studia, nadchodzi pora na założenie konta w Uczelnianym Systemie Obsługi Studenta (USOS). Można to zrobić bezpośrednio TUTAJ. Należy postępować według instrukcji – bardzo trudno jest się przy tym pomylić. Po zarejestrowaniu i aktywacji konta nadchodzi czas na zalogowanie się – albo robimy to przez centralny punkt logowania (KLIK; strona po wpisaniu loginu i hasła pokaże linki do innych przydatnych witryn, m. inn. uczelnianej poczty czy APD), albo bezpośrednio w systemie („zaloguj się” w prawym górnym rogu). Loginem jest uczelniany adres e-mail studenta, składający się z numeru indeksu (6 cyfr) i domeny „@stud.umk.pl”, czyli 2*****@stud.umk.pl, zaś hasło wymyśla właściciel podczas zakładania konta na serwerze UMK. 

2. Do czego daje nam dostęp konto na serwerze UMK?

Konto w USOS-ie jest ściśle powiązane z:

 • uczelnianą pocztą IMP (ten sam login i hasło) – KLIK
 • Archiwum Prac Dyplomowych APD – KLIK – o czym szerzej za kilka miesięcy
 • forum UMK – KLIK – na które prawie nikt nie zagląda, do rozwiązywania problemów służą ogólne i kierunkowe grupy na Facebooku oraz dyżury pracowników
 • Biblioteką Uniwersytecką – KLIK – login to numer indeksu, hasłem jest PESEL (można i wypada zmienić)
 • Biurem Karier UMK – KLIK
 • platformą Moodle – KLIK – korzysta się z niej, jeśli prowadzący sobie tego zażyczy 
 • systemem informacji prawnej LEGIS – KLIK – studenci MISH-S zazwyczaj nie są zmuszani do używania go
 • Listą regensburską – KLIK

 

USOS krok po kroku – omówienie 

1. AKTUALNOŚCI

usos-5

Umiejscowione po lewej stronie drzewko składa się z zakładki DOKUMENTY podzielonej na „aktualności”, gdzie wyświetlają się  komunikaty skierowane do studenckiej braci, najczęściej dotyczące rejestracji na zajęcia oraz „strona główna” pokazująca materiały na temat obsługi systemu; KALENDARZ REJESTRACJI informujący o terminach i statusie rejestracji na zajęcia w poszczególnych jednostkach (jednostka to wydział, instytut lub katedra); KONTAKT, gdzie znajdują się dane osób odpowiedzialnych za zdjęcia i ankiety oraz pomoc techniczną. 

2. KATALOG

usos-6

Narzędzie służące do wyszukiwania pracowników, studentów, doktorantów, przedmiotów, jednostek, kierunków studiów. W tym samym miejscu można poczytać o akademikach. Da się wyszukać zarówno konkretną osobę, jak i wszystkie osoby będące na danym kierunku studiów w bieżącym roku akademickim (alfabetyczna lista studentów wszystkich lat). Aktualne kierunki studiów mają dopisek KRK. Wyniki bez niego są nieaktualne. 

3. MÓJ USOSWEB

usos-7

 • PLAN ZAJĘĆ – w „NA SKRÓTY” jest miniatura, w zakładce wersja powiększona. Plan warto porównać z umieszczonym na stronie wydziału, gdyż niektórzy prowadzący nie wpisują godzin swoich swoich zajęć do systemu, inni wpisują błędne. 
 • GRUPY ZAJĘCIOWE – wykaz przedmiotów, na które się zapisał student. Kliknięcie na nazwę przekierowuje do sylabusa (informacje o programie przedmiotu, zaliczeniu, wymaganiach, kompetencjach), zaś na rodzaj zajęć do strony grupy zajęciowej (lista zapisanych osób, terminy zajęć, miejsce; link do wysłania zbiorczej wiadomości do uczęszczjących). 
 • PLANY UŻYTKOWNIKA – dodatkowa funkcja, nie korzystałam z niej. 
 • USOS MAIL – umożliwia wysłanie maila. Równie dobrze można to zrobić za pomocą IMP. 
 • PREFERENCJE – czyli ustawienia. 

4. DLA STUDENTÓW

usos-8

     1. REJESTRACJE

 • kalendarz – wyświetlają się linki do tych, do których ma dostęp dany student
 • koszyk – lista przedmiotów, na które zapisał się student
 • na przedmioty – rejestracja po raz kolejny. Nowa rzecz: wymagania etapu studiów, czyli spis tego, co trzeba zaliczyć, aby USOS uznał semestr lub rok za ukończony
 • bezpośrednie do grup – jeszcze raz rejestracja
 • preferencje grup – zawsze wyświetla mi się jako niedostępne
 • na egzaminy – jak wyżej

     2. MOJE STUDIA

 • sprawdziany – także nie  miałam dostępu
 • oceny – elektroniczne świadectwo. Pokazują się wszystkie przedmioty – te jeszcze niezaliczone też. 
 • podpięcia – podpinanie przedmiotów pod konkretny etap
 • POL-on – podsumowanie studiów
 • decyzje – związane z programem studiów. MISH-S wypełnia. Z tym chodzi do dziekanatu. 
 • zaliczenia etapów – wypisane etapy studiów, po uzyskaniu zaliczenia z wszystkich przedmiotów można zgłosić do rozliczenia, czyli zamknięcia. Etapy automatycznie rozliczają się 20 września i pod koniec marca. 
 • grupy dziekańskie – nigdy nie miałam dostępu
 • podania – jak wyżej
 • rankingi – na MISH-S nigdy mi się nie wyświetlał; informacja niezbędna do starania się o stypendia naukowe
 • wnioski – teraz przekierowuje do innej zakładki, służy to do wypełniania wniosków o pomoc finansową z uczelni – stypendia socjalne, zapomogę, stypendium dla niepełnosprawnych
 • stypendia – informacja o przyznanych stypendiach pojawiająca się w każdym miesiącu otrzymywania ich oraz o koncie bankowym studenta
 • wymiana studencka – niby poświęcone programowi ERASMUS+, ale nieaktywne. Aplikacje wypełnia się ręcznie.
 • ankiety – wyświetlają się pod koniec semestru, student może, ale nie musi, ocenić zajęcia i prowadzącego 
 • płatności – pokazuje rozliczenie z uczelnią, numer konta bankowego kierunku oraz informacje o wpłatach
 • dyplomy – pokazuje dyplomy uzyskanie przez studenta, o czym napiszę za kilka miesięcy. 

5. DLA WSZYSTKICH

usos-9

 • STATYSTYKI – statystyki związane z USOS, nic ważnego
 • ZDJĘCIE DO LEGITYMACJI – wgrane zdjęcie, ustawienia oraz generator wniosku o wyrobienie (bezużyteczna funkcja – podczas zapisywania na studia wyrabia się ją, zaś od wydania duplikatu jest inny wniosek)
 • WYBORY – nigdy się nie wyświetla
 • OBIEGÓWKI – nigdy się nie wyświetla
 • WNIOSKI – przeniesiona zakładka zawierająca wnioski o stypendia i zapomogę
 • KOORDYNOWANIE WNIOSKÓW – studenci nie zajmują się przyjmowaniem wniosków, więc nic nie widzą. 

Zadania w USOS-ie

 1. Rejestracja na zajęcia
 • Student rejestruje się sam, chyba że nie ma miejsc na zajęciach lub dostępu do rejestracji. 
 • Pierwszym krokiem jest znalezienie rejestracji i otwarcie jej. 
 • Drugi krok to kliknięcie na koszyk. Nie ma potrzeby otwierania sylabusa. Na zdjęciu poniżej są trzy zaznaczone pola: szare kółko w fioletowej ramce oznacza zajęcie wszystkich miejsc, zielona strzałka w czerwonej ramce informuje o dostępności miejsc, pomarańczowa strzałka w niebieskiej ramce świadczy o zapisaniu się na zajęcia. usos-1
 • Rejestrować się można dopóty, dopóki trwa rejestracja. Można to sprawdzić w zakladce „DLA STUDENTÓW –> REJESTRACJE –> kalendarz. 
 • Z przedmiotu można się wyrejestrować dopóty, dopóki jest otwarta rejestracja. 
 • Jeśli nie ma się dostępu do rejestracji, limit miejsc został wyczerpany bądź rejestracja została już zamknięta, pozostaje dopisanie się przez dziekanat lub osobę odpowiedzialną za USOS na danym wydziale. 
 • USOS zwykł umierać podczas rejestracji na wyklady ogólnouniwersyteckie. Wiąże się to z tym, że studencka brać lubi łatwe zaliczenia, więc miejsca na przedmiotach spełniających kryteria są rozchwytywane.
 • Rejestracja na w-f i lektoraty odbywa się TUTAJ.

2. Podpinanie przedmiotów

 • Student powinien to zrobić samodzielnie. Jeśli tego nie zrobi w wyznaczonym czasie, musi udać się w tym celu do dziekanatu. 
 • Podpina się przedmioty pod program studiów. W zakładce „MÓJ USOSWEB” zawsze wyświetla się komunikat na temat liczby niepodpiętych przedmiotów. Przypomnienie w niebieskiej ramce na zdjęciu jest odnośnikiem do miejsca, gdzie można to zrobić. 

usos-3

 • Aby podpiąć, należy zaznaczyć przedmioty, klikając w kwadracik. Resztę widać na zdjęciu. Jestem studentką III roku, więc nie podpinam już pod MISH-S, tylko pod filologię, gdyż program MISH-S trwa dwa lata. Na końcu akceptujemy czerwonym przyciskiem.

usos-4

 • Każdy przedmiot podpinamy oddzielnie. Zaznaczenie wszystkich nie pozwala na zbiorcze podpięcie. 

3. Decyzje

 • Decyzje wypełnia się na I i II roku, co semestr. Zawierają one przedmioty, które student MISH-S chce włączyć do swojego programu studiów. 
 • Zaczyna się od otworzenia zakładki „decyzje” w „MÓJ USOSWEB”. Następnie dodaje się nową. Potem nadchodzi pora na dodawanie kolejno wszystkich przedmiotów, na które się student zapisał. Koniecznie należy uzupełnić pole z nazwą, kodem przedmiotu, rodzajem zaliczenia, liczbą punktów ECTS. Część pól automatycznie wypełnia system. 
 • Po zapisaniu decyzji należy pójść do dziekanatu, aby tam ją zaakceptowano i wydrukowano. 
 • Decyzję należy zwrócić do dziekanatu po otrzymaniu podpisu tutora i prof. Żelaznego wraz z drugim dokumentem, wypełnianym ręcznie, również zabranym z dziekanatu. 

4. Wnioski

 • Formularze są intuicyjne. Sygnalizują, gdy coś się pominie. 
 • Po wypełnieniu i wydrukowaniu wniosku zanosi się go do odpowiedniej komisji wraz z kompletem dokumentów, których spis pokaże się w trakcie wpisywania danych. 
 • Jeśli komisja wyłapie błędy, cofnie w USOS wniosek do poprawy. 

5. Ankiety

 • Pokazują się pod koniec semestru. 
 • Nie są obowiązkowe. 
 • Są anonimowe. 
 • Składają się pytań na temat zajęć i prowadzącego: jak były prowadzone, czy prowadzący wypełniał obowiązki, jaki był jego stosunek do studenta. 
 • Wypełnienie zajmuje zwykle kilka minut, choć jest nużące. 
 • Wyniki są omawiane z pracownikami i mają jakiś wpływ na organizację. 
 • Cały USOS krzyczy, żeby je wypełnić. Informacje o nich wyświetlają się prawie wszędzie.

 

 

 

Jak sprawdzić kod przedmiotu?

Pierwszą metodą jest otworzenie strony przedmiotu w USOS. Wyświetla się u góry. 

Druga polega na sprawdzeniu w katalogu, tak jak na poniższym zdjęciu. 

metoda-druga

Inne

 1. Jako że biblioteka jest połączona z USOS-em, problem z dostępem do konta (np. status byłego studenta) oznacza problem z dostępem do Biblioteki Uniwersyteckiej.
 2. Brak wpisanej oceny w USOS jest równoznaczny z nieotrzymaniem zaliczenia z przedmiotu.

 


Posty o MISH-S i UMK:

 1. Międzyobszarowiec w Toruniu – poradnik dla studentów pierwszego roku
 2. Międzyobszarowiec i jego plan zajęć
 3. Komplikacje na MISH-S. Co robić, gdy mówią, że nie można?
 4. Student UMK kontra biurokracja. Do kogo, gdzie i jakie podanie zanieść
 5. Konta bankowe UMK i legitymacja studencka
 6. Toruńskie akademiki
Advertisements

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s